Monday, June 21, 2010

BO-00000001

Gamitin ang puso para alagaan ang taong malapit sayo. Gamitin ang utak
para alagaan ang sarili mo.

No comments:

Post a Comment