Wednesday, July 21, 2010

alam mo bang....

Hindi lahat ng nakikita ay totoo, maaring sa mga magaganda at masasayang nakikita naten ay may lungkot na pilit tinatago. Mas madaling ngumiti at ipakitang okay ang lahat kesa, manahimik at damdamin ang sakit na halos lumamon na sa ating buong pagkatao.

1 comment: