Sunday, August 22, 2010

BO-00000004

Kapag napapatawa ka ng isang tao ng maraming beses, hindi siya magaling magpatawa, mahal mo lang talaga sya kaya masaya ka.

No comments:

Post a Comment