Friday, September 3, 2010

Muli

Kung sakaling magkita tayo muli

Ano kaya ang madarama mo

Yayakapin mo kaya ako ng mahigpit?

Hahawakan mo kaya ang aking mga kamay?

At bigyan mo kaya ako ng matamis na halik?Kung sakaling magkausap tayo muli

Ano kaya ang sasabihin mo sa akin?

Marinig ko kaya na meron ka pang natatagong pagtingin?

At sasabihin na ako pa rin ang laman ng iyong isipan?Malamang huwag ka na lang sumagot

Ayokong marinig ang salitang HINDI

Sigurado ako na hindi mo hahayaang

Sumapit at dumating ang pagkakataon MULI

No comments:

Post a Comment