Friday, June 25, 2010

Dora Explored


natawa ako sa picture na ito. nakita ko lang sa facebook hehe.. favorite kasi ng niece ko si dora!

ito oh si riane na pango! lol. miss yah pukengkeng ay.! sensored...! uuwi na si tita petite sa sunday kita tayo baby!

No comments:

Post a Comment